Møterom

Møterom

Møterom


Et møterom/konferanserom skal representere bedriften overfor besøkende, innby til kreative og givende diskusjoner – og samtidig gi mulighet for atskilthet og uforstyrrede samtaler.

I likhet med grupperom er det viktig å ta hensyn til både luftkvalitet, lys- og lydkrav ved planleggingen av konferanserommet. Utover det kan du med fordel sørge for at lyset kan styres og at alt utstyr er lett å komme til – gjerne ved å styre belysningen trådløst og samtidig plassere strøm-, tele- og datatilkoblinger direkte i konferansebordet. Et tips er å ha kontroll på lerretet og plassering av dette. Sannsynligvis vil det innimellom vises sensitiv informasjon i konferanserommet. Da kan det være greit at lerrettet ikke er synlig for dem som passerer utenfor.

Ved å kombinere produkter fra ulike leverandører kan Sound & Media Group levere komplette møterom med smart styring på AV og lys.

Eksempler på installasjoner